Euskera
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mugimendu Sozialistako (MS) kideekin eztabaidarekin jarraituz, hurrengo artikuluan komunistek gaur egun dituzten zereginei eta Alderdi Komunistaren garrantziari eta zereginari helduko diegu. [Mugimendu Sozialistarekin dugun eztabaidaren dokumentu osoa irakurtzeko, deskargatu hemen PDFan]

Komunistak eta Alderdiaren auzia

[CASTELLANO]

[CATALÀ]

Ikuspuntu desberdinak alderatzeko, Horitzó Socialista (HS) erakundeko lankideen artikulua aipatuko dugu: Crítica a la qüestió organitzativa: desviacions i potencialitats. HSren Subjecte i estratègia socialista, una primera aproximació artikulua ere aipatuko dugu.

Langile-klasea eta kontzientzia sozialista

Beste artikulu batzuetan adierazi dugun bezala, MSko kideekin guztiz bat gatoz langile-klasearen izaera iraultzailean, eta gizartea eraldatzeko duen funtsezko eginkizunean.

Ulermen hori arazoa planteatzeko metodo materialistaren ondorio da, kapitalismoa eta hura osatzen duten klaseak objektiboki aztertzearen ondorio. Ikerketa zientifiko horretatik, Marxek eta Engelsek ondorioztatu zuten langile klaseak, produkzioan duen paperagatik, zapaldu guztien borrokaren buru izan behar duela klase-gizartearekin amaitzeko eta, horrela, komunismoa ezartzeko.

Garai bakoitzean, gizarte-klaseen agerpena eta izaera zehazten duena gizarte-laneko produktuak nola produzitzen diren eta nola eskuratzen diren da. Horrela, gizarte-klase desberdinen interesen identitatea produkzio sozialean duten rolak eta gizarte-laneko produktuak eskuratzeko moduak zehazten dute.

Langile-klasearen interesen identitatea klase kapitalistarekiko erabateko menpekotasunean agertzen da, bere bizibideak lortzeko, ogibidea edo okupazioa edozein izanik ere, eta klase kapitalista horren beraren aurkako borroka etengabean, bere lanagatik jasotako soldatarekin eskuratutako bizibide horiek mantentzeko eta handitzeko; hau da, gainbalioaren aldeko klase kapitalistaren aurkako etengabeko borrokan, soberako lan-denboran sartutako balioagatik.

Horrela, kapitalismoa esplotazio-, zapalkuntza- eta lapurreta-sistema gisa agertzen da. Eta, aldi berean, langile-klaseak soldata handiagoen eta lanaldiaren murrizketaren alde egiten duen borrokak justifikazio historikoa du. Gainbalioaren jabe izateko borroka hori kapitalismopeko klase-borrokaren motorra da, klase kapitalistari langileek beren lanarekin sortzen duten balio guztia kentzeko langile-klasearen bidezko borroka. Edo, beste era batera esateko, kapitalismopeko klase-borroka, funtsean, gizartearen soberako lana bereganatzeko borroka da.

Hona hemen ikaskideekin dugun lehen desadostasuna. Subjecte i estratègia socialista. Una primera aproximació artikuluan esaten da:

Proletarioen baldintza ekonomikoetatik eratortzea subjektu iraultzaile gisa, mekanismo automatiko bat balitz bezala, askotan egin diguten salaketetako batean erortzea litzateke: ekonomizismoan.”

Hala ere, Miseria de la Filosofía liburuan, Marxek, Britainia Handiak XIX. mendeko 40ko hamarkadan bizi zuen egoera aztertuz, honako hau dio:

Hasiera batean, baldintza ekonomikoek herrialdeko masa langile bihurtu zuten. Kapitalaren menderatzeak egoera komuna sortu du masa honetan, interes komunak. Horrela, masa hori jadanik klase bat da kapitalaren aurrean, baina oraindik ez bere buruarentzat. Borrokan, zeinaren fase batzuk aipatu baititugu, masa hori bildu egiten da, bere buruarentzat klase bihurtuz. Defendatzen dituzten interesak klase-interes izatera iristen dira” (Marx, Miseria de la Filosofía, 257. or. Ed. Jucar) (letra etzanak gureak dira).

Zer esan nahi du klase-kontzientzia beretzat hartzeak? Esan nahi du gizarteko komunitate jakin bateko kide izatearen kontzientzia, bere interes sozialekin eta bere helburu historikoekin, soldatapeko langile izateagatik eta prozesu ekonomikoan klase gisa duen posizioagatik. Horrela, lan-baldintzek nahitaez sortzen dituzte langileak kontzientziatzeko prozesurako premisak. Kontsiderazio horiek langile-klasea osatzen duten sektore eta geruza guztiei aplikatzen zaizkie, alde batera utzita lan-baldintza partikularrek beren kontzientzian azkarrago aurrerarazten dituztela geruza jakin batzuk beste batzuk baino. Hau da, langile-klasearen kontzientzia bere egoera materialetik dator, bizitza materialaren beraren ekoizpenetik. Berriro ere, jarrera materialista da, kontzientzia baldintza materialen emaitza dela defendatzen duena, ideiak inguratzen gaituen errealitatearen isla gutxi gorabehera zuzena direla defendatzen duena.

Baina, lankideekin bat gatoz, kontzientzia hori ez da automatikoa eta ez da zerutik erortzen: egoera objektiboaren eta faktore subjektiboaren, emandako baldintza materialen eta klase bizien borrokaren arteko harreman dialektikoaren adierazpena da. Horrela, proletarioen ikuspuntutik, bat gatoz baieztapen honetan:

Gizarte-klaseak, lehen aipatu dugun bezala, egoera ekonomiko batean daude, eta egoera horrek, posibilitate-baldintzak baditu ere, ez dakar berehala subjektu politiko gisa agertzea; izan ere, horrek klaseen borroka-prozesu historiko oso bat eskatzen du, eta, horren bidez, beren buruaz jabetzen dira.” (Subjecte i estratègia socialista. Una primera aproximació, letra etzana gurea).

Klase-kontzientzia eratzeko prozesua ez da gertatzen langileek gizarte kapitalistaren egitura ekonomikoaren esparruan duten esperientziarekin bakarrik, baita gainegituran ere, langileek beren erakundeetan (sindikatuak, alderdiak, elkarteak, etab.), erakunde politiko burgesetan (udalak, parlamentuak, etab.) eta, bereziki, astinaldi politiko eta sozial handiekin duten esperientziaren bitartez: estatu burgesaren errepresioa, gerrak, eztanda sozialak, greba orokorrak, iraultzak, etab.

Hori esanda, garrantzitsua da gehitzea masen kontzientzia ez dela, eskuarki, iraultzailea. Aitzitik, kontserbadorea izateko joera du, jendeak ideia zaharrei, tradizioei eta ezagunaren erosotasunari eusten baitie. Jende gehienak bakean eta baldintza egokietan bizi nahi du. Nork bota diezaieke errua? Inork ez du nahaste handirik nahi.

Galga erlatibo gisa jarduten duen faktore horretaz gain, langile-klaseak, nazioartean interes komunak izan arren, osagai heterogeneoak ere baditu, MSko lankideek ere adierazten duten bezala. Desberdintasun objektibo horiek ulertzea ezinbestekoa da langile klaseak bere kontzientzia modu desberdinean garatzen duela ikusteko, buruan geruzak eta atzeguardian beste geruza batzuk dituela, gertaera eta prozesu desberdinetan hainbat geruzatako aurrerapenekin eta atzerapausoekin. Irango egungo borroka iraultzailean, adibidez, emakumeak dira, batez ere ikasleak, mugimenduaren buruan daudenak, eta oso jauzi garrantzitsua egin dute aurrera, bi aldiz zapaldutako geruza izatetik, erregimenaren muturreko zapalkuntzak murriztutako gizarte-papera izatetik Irango kapitalismoaren aurkako borrokaren punta-puntakoa izatera igaro baitira.

Alderdi Komunista

Gorago esandakoagatik guztiagatik, sistemaren egonkortasuneko garai normal batean, ezinbestekoa da langile gutxi batzuk bakarrik egotea prest ideia iraultzaileak edo komunistak besarkatzeko. Langile-klasearen masa zabalak esperientzia gehiago eta gertakari handiak behar ditu burgesiaren sisteman eta ideia nagusietan dituen ilusioak hausteko, baita gizartea errotik aldatzeko zuen mesfidantza hausteko ere.

Are gehiago, hori onartzen dute lankideek Subjecte i estratègia socialista. Una primera aproximació artikuluan, mugimenduko koadroen zati handi bat "klase ertain proletarizatuaren" artean bildu behar dela baieztatzen denean; izan ere, haien ustez, langile arruntek baino maila kultural aurreratuagoa du. Zer da hori, sektore aurreratuagoak, abangoardiakoak eta sektore atzeratuagoak daudela onartzea besterik, eta alderdia edo mugimendua lehenik bere eskeletoa osatzen duen koadro-geruza baten inguruan eraiki behar dela? Hori esanda, erakunde komunista orok ahaleginak egin behar ditu langile aurreratuen artean errekrutatzeko eta ikuspuntu proletarioan hezteko beste talde eta gizarte-klase batzuetako militanteak.

Argudio berarekin jarraituz, uste dugu MSko kideak kontraesan batean erortzen direla komunisten helburua honako hauetan ezartzean:

Erakunde iraultzaile baten helburu orokorra proletarioek botere politikoa hartzeko baldintzak sortzea da, klase gizartea ezabatzeko eta, beraz, burgesen nagusitasuna gainditzeko modu gisa. Hau da, helburua indar hegemoniko bihurtzea da.” (Ibidem, letra etzanak, gureak)

Langile-mugimenduaren azterketa historikotik eta gure klasearen baldintza objektiboetatik abiatuta, ikusten dugu garai egonkorretan biztanleriaren geruza txiki bat baino ez dela iristen aurreratutzat jotzen diren ondorio iraultzaileetara. Aldi berean, ikusten dugu gertaerak direla, ororen gainetik, masen kontzientzia aldatzen dutenak. Zentzu horretan, gerrak eta iraultzak dira kontzientzia indar eta sakontasun handiagoz mailukatzen duten gertaerak.

Argi esan dezagun: erakunde iraultzaileak ez ditu boterea hartzeko baldintzak sortzen; kapitalismoaren kontraesan konponezinek sortzen dituzte milioika pertsona matxinatzera behartzen dituzten baldintzak. Kontraesan horiek sufrimendua, miseria, amorrua, frustrazioa, heriotza eta abar sortzen dituzte, eta aldi batez metatzen dira, harik eta, itxuraz, bat-batean, milaka edo are milioika langile eta gazte, egun batez apatiko, hurrengo egunean kaleetara eta beren lanpostuetara borrokatzera ateratzen diren arte. Azken urteotan mundu osoan zehar izandako borroka zoragarriek hori frogatzen dute, Ekuadorren, Kazakhstanen, Sudanen eta abar. Atzoko kontzientzia, gertaerekiko atzeratuta zegoena, errealitatearekin batera jartzen da modu malkartsuan.

Horregatik guztiagatik, gure eredua Boltxebike alderdia da. Leninek koadroen antolaketa iraultzaile teoriko eta ia frogatuaren beharra defendatu zuen, sistema kapitalistaren aurkako borroka politiko guztia bilduko zuena. Ikuspegi hori, borroka guztiak bandera beraren pean bateratzearen ikuspuntutik, bat dator MSren jarrerarekin, honako hau esaten dutenean: "Alderdia ez da fronteen koordinazio hutsa, proletarioen artikulazio globala baizik, estrategia eta zuzendaritza politiko jakin beraren pean". Horretan, berriz ere, ados gaude. Hala ere, kideak ez datoz bat kontzeptu boltxebikearekin komunistek klase-borrokan duten zereginari buruz. Horrela, Crítica a la qüestió organitzativa: desviacions i potencialitats artikuluan honako hau esaten da (luze aipatzen dugu):

Teoriaren eta praktikaren arteko bereizketa horretatik abiatzen den lehen desbideratzeak teoria sozialista ideien munduan dauden printzipio, baieztapen eta premisen multzo gisa ulertzen du, eta komunisten zeregin teorikoa "bilatzea" dela, hau da, a priori sozialismoa definitzea eta a posteriori jaioaraztea. Ikuskera horren ondorioz, abangoardia ideia horiek eskuratu eta klaseak bere parte-hartze kontzienterik gabe antolatu behar duen sektore gisa ulertzen da. Hori dela eta, abangoardismotzat hartzen dugu desbideratze bat, zeinaren azpian masak ezin baitira erakundean sartu, ez baitago aldez aurretik definitutako bitartekaritza-funtzioa betetzeko pentsatuta; aitzitik, kontzientzia garatua duen gutxiengoa da, baina azterketa teorikoan duen zeregina mugatzen du, eta masa-espazio oso mugatuetan eragiten du. Beraz, abangoardismoaren sustraia abangoardiaren kontzeptuaren pertzepzio okerra da, eta ondorioz, masen eta antolaketa iraultzailearen arteko desloturarena. Beharrezko lotura hori bermatzeko, beharrezkoa da abangoardia bat etortzea masa proletarioen klase-kontzientziaren garapenarekin, azken batean proletarioen abangoardia baita, ez klase bereko kanpoko eragile bat. Abangoardismoa masa proletarioek beren baldintzen eraldaketan subjektu aktibo gisa betetzen duten papera gutxiestean erortzen da, eta azkenean sozialismoa "ingeniaritza sozialeko" obra batera murrizten du, eskematikoki eskuairaz eta kartaboiz egindako mundu bidezkoago bat sortzen duena, zeinaren masak soilik kapitalismoaren basakeriaren aurrean duen ontasunaz eta asmo onaz konbentzitu behar diren.”

Lehenik eta behin esan behar da teoria marxista naturaren eta giza gizartearen legeen azterketa objektiboan oinarritutako zientzia dela. Azterketa horietatik abiatuta, oinarrizko printzipio hautsiezinak ondorioztatzen dira, eta horietako batzuk lankideekin partekatzen ditugu: proletarioen diktadura, zapaldutako guztien emantzipazioa ahalbidetzen duen langile-demokraziaren erregimen gisa ulertuta, langile-klasearen independentzia politikoa, etab.

Zientzia orok bezala, marxismoak alderdi guztien azterketa sakona eskatzen du, filosofiatik hasita. Hori dela eta, denbora eta ahalegina eskatzen duena, gure klasearen baldintza objektiboekin eta heterogeneotasunarekin konbinatuta, azaldu dugun moduan, klase horretako gutxiengo batek bakarrik onartzen ditu ideia horiek, eta haiekin batera antolatzen da, egonkortasun kapitalistaren garaian. Beraz, kontua ez da marxistek ez dutela masa-erakunde bat eraiki nahi edo ez nahi, baizik eta ezarritako baldintza objektiboak direla, zeregin hori zailtzen dutenak. Hala ere, hau aldatzen ari da, eta saltoka. MSren garapena bera gazteen eta langileen maila zabalen erradikalizazioaren sintoma da. Beste era batera esanda, kapitalismoaren zahartzaroaren gainbeherak eta milioika pertsonaren kontzientziaren aldaketa malkartsuek masa-erakunde iraultzaileen hurrengo aldian garapenerako baldintza objektiboak sortzen ari dira. Gai hori zehatzago planteatuko dugu gero.

Guretzat, goian aipatutako analisiaren akats nagusia masen eta abangoardiaren artean sortzen den erlazio dialektikorik eza da. Lehenik eta behin, eta planteatu dugun bezala, ez dira erakunde iraultzaileak iraultza egiten dutenak, masa zabalak baizik. Dena den, nazioarteko historia iraultzaile guztiak erakutsi du langile-klasearen geruza guztiak ez direla aldi berean iristen ondorio iraultzaile eta komunistetara, ezta iraultza baten hasierara ere. Alderdi komunista langile klasean hegemonikoa den lekuetan ere, prozesu iraultzailearen hasieran, alderdi horren zati bat bakarrik antolatzen jarraitzen du. Horregatik, akatsa da alderdia klasearen antzekoa izatea, eta horrek aurreko alditik dakarren heterogeneotasun guztia gehitzea. Alderdiak, ahalik eta barne-demokraziarik handiena praktikatzeaz gain, homogeneoa izan behar du bere printzipio, programa, metodo eta helburuetan, proletarioen interes objektibo historikoak adierazten baitituzte. Hala ez balitz, geldituta geratuko litzateke eztabaida eta liskarren ondorioz, aurreko iraultzaren aurreko etapan konpondu beharreko une erabakigarrian. Garrantzitsuena langileen klasean alderdiaren nagusitasuna egiaztatzea da, eta hortik aurrera Alderdi Komunistaren erakunde iraultzailearen zeregin nagusia masak bere borrokan zuzentzea izango da. Harremana buruak gorputzarekin duenaren antzekoa da, bata bestearen mende dago, baina garunak zuzentzen du gorputza.

Baina ez gaitezen hitzetan galdu, goazen gertakari historikoetara. Urte askotan, Alderdi Boltxebikeak milaka borrokalari langile eta gazte konprometitu baino ez zituen bildu. Hau, bereziki, Errusia tsista zen estatu poliziako-militar batean gertatu zen, alderdi proletarioak eta sindikatu askeak eratzea eragozten zuena. Horrela, 1917ko otsailean Errusiar Iraultzaren hasieran, Boltxebikeen Alderdiak ez zituen 8.000 kide baino gehiago; 1917ko urrian, ordea, alderdiak 200.000 militante baino gehiago zituen. Masa-alderdi bihurtu zen 10 milioiko langile-klasea zuen herrialde batean; hau da, 50 langile errusiarretik bat boltxebikeekin antolatuta zegoen, proportzio estimagarria dena, eta, gainera, oso denbora gutxian lortu zuten, nahiz eta haien benetako eragina askoz handiagoa izan, milioika langile eta nekazarirengan estimatua, sobietarretan lortutako gehiengo demokratikoaren bidez. Beraz, 200.000 kide dituen alderdia al da, edo abangoardiakoak? Gure erantzuna zehatza da: biak batera.

Alderdi boltxebikea hain erabakigarria izan zen 1917ko iraultzan, hain zuzen ere, aurreko aldian Leninek defendatzen zituen premisen pean sortu zelako: zuzendaritza iraultzaile baten beharra, borrokan ondutako koadroen beharra eta marxismoarekin armatutakoak. Leninen ondorioek ez dute zerikusirik jendetzarekiko harrokeriarekin edo mespretxuarekin, gizarte kapitalistatik eratorritako azterketarekin baizik. Langile-klasearen zeregin historikoa gizartea klaseetan zatitzea behingoz amaitzea da. Hori da bere eginkizuna, zeren historian lehen aldiz, ekoizpen-bitartekorik gabeko klase bat baita boterea bere eskuetan har dezakeena eta hartu behar duena. Zehazki, zeregin horren ondorioz, langile-klaseak programa eta estrategia zehatzak, amaituak eta langileen boterea ezartzeko gai direnak izan behar ditu. Horrela, zuzendaritza iraultzailearen papera, profesionalki prestaturiko eta praktika luze batek ikasitako koadroena, faktore erabakigarria bihurtzen da boterearen auzia gai-zerrendan dagoen klase-borroka gogorreko gertakarietan garaipena lortzeko.

Berriz ere, hemen uste dugu lankideak goian aipatutako jarrerarekin kontraesanean daudela, aldi berean komunisten zereginetako bat borroka partzialak sistema osoaren aurkako proiektu totalizatzailearekin lotzea dela baieztatzen dutenean. Ez al da hori gidatzea? Guk jarrera hori babesten dugu, kapitalismoa, gizartea klaseetan banatzea, masek pairatzen dituzten gaitz guztien iturria delako.

Zentzu honetan, Leninek dio, Zer egin? liburuan: (sozialdemokrazia komunistak bezala ulertzen dut):

"Sozialdemokraziak langile-klasearen borroka zuzentzen du, ez bakarrik lan-indarra saltzeko baldintza onuragarriak lortzeko, baizik eta desjabetuak aberatsei saltzera behartzen dituen erregimen soziala suntsi dadin" (¿Qué hacer?, 60. or. Ed. Progreso, Mosku 1981. gure etzanak)

Hori izan behar da, gure ustez, erakunde iraultzaile baten zeregina: kontzienteki formulatzea langileek modu erdi-kontzientean, nahasian, kontraesanean eta abarretan ulertzen dutena. Zeregin politikoa da, gure klaseko baldintza objektiboetatik eta kontzientziaren egoeratik abiatuta, beti adieraztea sistema kapitalista, gaitz guztien iturri dena, akabatu behar dela. Hitz batean: zuzentzea.

Hala ere, MSko kideen jarrera teorikoa kontrakoa dela uste dugu. Gure ustez, kideen ideiak ondoriora eramaten baditugu, antolaketa iraultzailearen ordez klasea bere osotasunean hartu behar dela defendatzen dute, abangoardiaren eta klasearen, zuzendaritzaren eta masen arteko aldea ezabatuz. Artikulutik, Critica a la qüestió organitzativa: desviacions i potencialitats:

"Alde horretatik, antolakunde iraultzailea ez da antolaketa-egitura bat bakarrik, proletariotza bera da, eta bere burua subjektu iraultzaile gisa eratzen du" (gure etzanak).

Komunisten zereginak gaur egun

Marxismoaren azterketak orokortasunaren eta zehatzaren arteko erlazio dialektikoa erakusten digu. Horrela, KMItik Alderdi Komunistak kapitalismoa boteretik kentzeko borrokan duen garrantzia defendatzen dugu. Baina zeregin zehatzak unean uneko egoera materialetik datoz. Lenin, Zer egin? lanean, komunisten berehalako zereginak planteatzen ari da Errusiako une historiko zehatz horietan: izaera profesionaleko erakunde iraultzaile bat sortzea, Errusia osoko egunkari nazional baten bidez. Honela dio:

Erakunde indartsurik ez badago, edozein egoeratan eta edozein alditan borroka politikoan hasitakoa, ezin da esan ere egin printzipio irmoetan oinarritutako eta zorrotz aplikatutako jarduera-plan sistematiko bat denik, taktika izena merezi duen plan bakarra.” (¿Qué hacer?, 50. or. Ed. Progreso, Mosku 1981, gure etzanak)

Era berean, geure buruari galdetu behar diogu: zein da gure garaiko ezaugarri nagusia? Alde batetik, kapitalismoaren gainbehera objektibo izugarria, gizartea gero eta gehiago basakeriarantz eramaten ari dena; bestetik, faktore subjektiborik ez egotea, Alderdi Iraultzailearena, masen kontzientzia-maila igo eta gure klasea azken garaipenera bidera dezakeena. Hori are nabarmenagoa da oraintxe esperientziarekin herrialde oso batean, non masek beren ahalmen eta sakrifiziorako gaitasun izugarria erakutsi duten kapitalarekiko emantzipazioa lortu gabe. Baina alderdi iraultzailearen garapena, berriro ere, baldintza materialekin lotuta dago. Indar marxistak masetatik isolatuta egon dira munduko kapitalismoaren gorakada eta estalinismoaren menderatze aldi luze batean. Bat gatoz MSren ondorioetako batekin:

"Azterketa honek erakusten digu gure mugetako bat gure indar militanteen egungo egoera dela, berehalako hazkundea behar baitute mugimendu gisa ezartzen ditugun helburuak gauzatzeko." (Subjecte i estratègia socialista. Una primera aproximació. Gure etzanak)

Beraz, emandako baldintza zehatzetatik abiatuta, NKMtik uste dugu komunistok, Leninek eta boltxebikeek bezala, XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen hasieran dugun berehalako zeregina koadro marxisten antolaketa iraultzailea eraikitzea dela. Horretarako, komunismoaren ideietara, hau da, gaztetasunera eta langile gazteriara, irekien dauden biztanleen geruzetara jo behar da sistematikoki, MSko kideek ere esaten duten bezala.

Aipatu dugun bezala, komunisten hezkuntza teorikoa ere garrantzitsua da. Jarduera praktikoari dagokionez, indar komunisten indar mugatua dela eta, hauxe da, Leninen hitzetan:

Gure alderdiaren antolaketa-jardueren funtsezko edukia, jarduera horien grabitate-zentroa, posible eta beharrezkoa den lan bat izan behar da, bai leherketarik bortitzenaren aldian, bai barealdi osoenean, hau da: Errusia osoko asaldura politikoko lan bateratu batean, bizitzaren alderdi guztiak argitzen dituena eta masa handiei zuzentzen zaiena”. (¿Qué hacer?, 187. or. Ed. Progreso, Mosku 1981. gure kurtsiboak).

Dauden tokian dauden jendetzari zuzendutako jarduera honen helburua erakundearen lerroak handitzea eta langileen eta gazteen mugimenduaren barruan eragina eta autoritatea irabaztea da. Helburua, MSrekin partekatua, langileen mugimenduan errotutako masa-erakunde iraultzaile bat ahal den neurrian garatzea da. Hala ere, MSk planteatzen duena ez bezala, guretzat masa-alderdi komunistak ez du izan behar prozesu iraultzailean bertan aldarrikatuz, baizik eta lehenago, ahalik eta masa-oinarri handienarekin, prozesu iraultzailea nahitaez laburra delako (asteak, hilabeteak, urte gutxi batzuk) eta ez dagoelako denborarik esperimentazio handietarako. Ezin zaio tentsio iraultzaileari hori baino askoz gehiago eutsi, bestela aukera galdu egiten da eta erreakzioak iniziatiba har dezake eta langileen klasean zalantza piztu, ezegonkortasun sozialaren, krisiaren, langabeziaren dislokazioak pairatzen baititu, eta egunero bizi behar du, lan egin eta klaseko etsaiaren soldata bat kobratu. Masa erakunde bat dela ulertzen dugu gutxienez ehunka mila militantek osatutako indar bat, klase gehiena zuzentzeko gai dena, eta erakundeak jada oinarri zabala izango lukeena sindikatuetan, sobietetan, kalean eta abarretan.

Horregatik, erakunde komunista gisa hazteko beharrarekin bat etorri arren, ez gatoz bat lankideekin zereginetan; izan ere, haiek gai praktikoa jotzen dute abiapuntutzat:

Erakunde iraultzailea eta sozialismoa eraikitzeak errealitate sozialaren elementu zehatzetan kokatzea eskatzen du, gauzen egungo egoera gainditzeko gai diren apustu politikoak bultzatu ahal izateko. Estrategiaren eta taktikaren auziak zentzua izateko, ezinbestekoa da erakunde iraultzaile baten bidez praktikan jartzeko benetako aukera egotea”. (Crítica a la qüestió organitzativa: desviacions i potencialitats, gure kurtsiboak)

Planteatzen duten sakoneko arrazoiarekin bat gatozen arren, sistemaren aurka praktikoki borrokatzea, haiek planteatutako terminoetan eta bere kokapen estrategikoaren barruan, egungo garairako ondorioztatzen duten ondorioa ez da Alderdi Komunistaren eraikuntza, baizik eta gizarte-prozesuaren eta produkzio-prozesuaren kontrolaren bidez hegemonia kapitalista borrokatzen duten borroka-erakundeena. Gai horri buruz hitz egin dugu hemen (Komunistak eta boterea hartzea).

Gai konkretura itzuliz, 1919-1923 urteetan, komunisten berehalako zereginak guztiz desberdinak ziren. Europa osoan zehar bazen hartzidura iraultzaile bat, eta boterearen hartzea gai-zerrendan zegoen. Errusian, boltxebikeek markatu zuten jarraitu beharreko bidea, eta Internazionala masa-alderdi komunistek osatzen zuten herrialde guztietan: Alemania, Frantzia, Italia, etab. Baldintza horietan, komunistek boterea hartzeko prestatu behar zuten, eta, klase-borrokan esku hartzeaz gain, borroka horiek sortzeko erantzukizuna ere bazuten. Hitz gutxitan esanda, langile klaseko jende asko eta klaseen arteko gerrara zapalduak zuzentzeko posizioan zeuden, boterea hartzeko asmoz.

Internazional Komunistaren lehen lau kongresuetako idazkietan, Leninen bizitzan ospatu ziren guztiak, lan praktikoak marxismoaren ikuspegitik ikuspegiak garatzetik eratortzen direla ikusten dugu. Ikuspegi horietatik abiatuz, aplikatu beharreko taktika zehatza garatzen zen, klase-borrokaren egoera, hartzidura iraultzailea, sozialdemokraziaren indarra eta norberaren indarrak kontuan hartuta. Metodo hori filosofia marxistan oinarritzen da, dialektika materialistan.

Beraz, komunisten egungo zeregina iraultza sozialistarako prestatzea da, erakundea garatuz, masak sistemaren aurka modu erabakigarrian mugituz gero, kontzientzian aurreranzko jauziak eginez, langile-klasea zuzen zuzendu ahal izan dezan bere zeregin historikoan.

Garapen horrek organizazioaren hazkundeari eta marxismoaren kuartelik gabeko defentsari lehenbailehen lehentasuna ematea eskatzen du. Azaldu dugun bezala, hazkunde hori langileen eta ikasleen mugimenduaren barruko parte-hartzeari lotuta joan behar da, eskari partzialak, berehalakoak, kapitalismoa bere osotasunean akabatzeko beharrari lotzeko eta goratzeko.

Ororen gainetik, behar-beharrezkoa da marxismo iraultzailearen programa modu zehatzean mundu osoan zehar defendatuko duen nazioarteko erakunde bat eraikitzea. Alderdi Komunistak hurrengo aldian garatuko den iraultza nazional bakoitzean eta Internazional Komunistak munduko langile klaseak sistema kapitalista globala suntsitzeko egiten duen ahalegina zuzendu eta kontzentratuko duen erakunde gisa izango duen esku-hartze erabakigarriarekin bakarrik lortuko da kapitalismoaren basakeriarekin amaitzea zapaldutako guztien emantzipazio iraultzailearen bidez.

Ondorioak

Gure kritika egiten diegu MSko kideei beren jarrera batzuei, modu eraikitzailean eta borrokari eta mugimendua eraikitzeari ekin dioten ausardia eta erabakitasunarekiko errespetu handiz. Desberdintasun batzuk izan ditzakegu, ezkutatu edo minimizatuko ez ditugunak, baina borroka komunistaren historiatik ikasi dugu, batez ere Internazional Komunistaren lehen lau kongresuetatik, Lenin bizi zela egin zirenak – non mundu guztiak bere iritzia eta bere ezberdintasunak adieraz zitzakeen, Internazionalaren degenerazio estalinistaren aurretik – ez dagoela inolako arazorik desberdintasunak izateko, betiere anaikidetasunez, beste aldearen ikuspuntuak desitxuratu gabe, eta eztabaidaren maila eta lankideen maila politikoa igotzeko helburuarekin. Azkenean, bizitza izango da, eta egitateek esango dute zein zati zuzendu behar diren eta zein ez.

Bitartean, arretaz jarraituko dugu Mugimendu Sozialistaren garapena eta aurrerapenak, arrakasta handiena opa baitiogu, eta espero dugu harekin lankidetzan aritzea, ez bakarrik ideien truke emankor batean, baizik eta bat egiten dugun tokian lan komun batean.

[Mugimendu Sozialistarekin dugun eztabaidaren dokumentu osoa irakurtzeko, deskargatu hemen PDFan]

 

 

Puedes enviarnos tus comentarios y opiniones sobre este u otro artículo a: [email protected]

Para conocer más de “Lucha de Clases”, entra a este enlace

Si puedes hacer una donación para ayudarnos a mantener nuestra actividad pulsa aquí